• eTutee Slovenija
 • 44 profi inštruktorjev z univ. diplomami in izkušnjami
 • 18+ let izkušenj z individualnim poučevanjem
 • Opravljenih 79.000+ inštruktorskih ur
 • 22.000+ iskalcev znanja

NAŠI INŠTRUIRANCI V POVPREČJU IZBOLJŠAJO SVOJO OCENO ZA 1,4 !


INDIVIDUALNA DELAVNICA ZA PISANJE ESEJA (NA MATURI)

Spletna delavnica, ki dvigne tvojo kreativnost tako, da pisanje eseja na splošni ali poklicni maturi ni več problem, ampak užitek.

Naše stranke o nas:
Učenka med uro
Inštruktor na terminu
Spletno učenje
eTutee blog
Inštrukcije nudimo pri več kot 70 predmetih na vseh nivojih:
DRUŽBOSLOVJE
 • INFORMATIKA
 • RAČUNOVODSTVO
 • POSLOVNO RAČUNOVODSTVO
 • POSLOVNA MATEMATIKA
 • FINANČNA MATEMATIKA
 • EKONOMIJA
 • STATISTIKA (SPSS, R)
 • ZGODOVINA
 • UMETNOSTNA ZGODOVINA
 • GEOGRAFIJA
 • SOCIOLOGIJA
 • PSIHOLOGIJA
 • ANTROPOLOGIJA
 • DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA
NARAVOSLOVJE
 • MATEMATIKA
 • POSLOVNA MATEMATIKA
 • LOGIKA
 • FIZIKA
 • MEHANIKA (statika, trdnost, dinamika, kinetika, kinematika)
 • MEHANIKA TEKOČIN IN PRENOS TOPLOTE
 • BIOMEHANIKA
 • GRADBENA MEHANIKA
 • MEHANIKA ZA ARHITEKTURO
 • KEMIJA
 • BIOKEMIJA
 • BIOLOGIJA
 • TERMOENERGETIKA
 • ENERGETIKA
 • TERMODINAMIKA
 • HIDROENERGETIKA
 • GEOGRAFIJA
 • NARAVOSLOVJE
TEHNIKA
 • ELEKTROTEHNIKA
 • OSNOVE ELEKTROTEHNIKE (IOV)
 • INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA
 • RAČUNALNIŠTVO (Word, Excel, Powerpoint, Wordpress, Matlab, Python, C, C++, C# (C Sharp), Javascript, SQL, Java, Golang (Go), HTML/CSS, Google Sheets, Google Forms, Google Docs, Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, SSRS, SSIS, Solidworks)
 • STROJNI ELEMENTI
 • DELOVANJE KRMILNIH ELEMENTOV
 • NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ
 • TEHNIČNO RISANJE
 • STROJNIŠTVO
 • SOLIDWORKS
 • FLUIDRAW
JEZIKOSLOVJE
 • SLOVENŠČINA
 • SLOVENŠČINA ZA TUJCE
 • ANGLEŠČINA, POSLOVNA ANGLEŠČINA
 • NEMŠČINA, POSLOVNA NEMŠČINA
 • ITALIJANŠČINA
 • ŠPANŠČINA, POSLOVNA ŠPANŠČINA
 • RUŠČINA, POSLOVNA RUŠČINA
 • FRANCOŠČINA, POSLOVNA FRANCOŠČINA
 • LATINŠČINA
 • JAPONŠČINA
 • TURŠČINA
 • SRBŠČINA
 • RETORIKA
 • SANSKRIT

HUMANIZEM
 • FILOZOFIJA
 • PSIHOLOGIJA
 • PEDAGOGIKA
STATISTIČNE ANALIZE
Vrste analiz: Opisne statistike, linearna regresija, logistična regresija, analiza preživetja, t-testi, ANOVA, časovne serijske analize (ARIMA, ARMA), korelacija (Pearson, Spearman, Kendall's Tau), generalizirani linearni modeli - GLM, kontingecijske tablice (Hi-kvadrat, Mantel-Haenszel, odds ratios, loglinearni modeli), neparametarski testi (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Wilcoxon Signed-Rank, Spearman-Rank,...), analiza vremenskih nizov, faktorska analiza in analiza vprašalnika.
Povpraševanje in naloge z navodili nam pošljite preko obrazca, da ocenimo obseg dela.

BAZE PODATKOV (MySQL, SQL Server, Oracle)
 • Kreiranje tabel, pogledov, procedur in funkcij
 • Pisanje shranjenih procedur
UMETNOST
 • KLAVIR
 • KITARA (električna in akustična)

Reševanje nalog, pomoč pri seminarskih, projektnih in diplomskih nalogah
Povpraševanje in naloge z navodili nam pošljite preko obrazca, da ocenimo obseg dela in vam podamo ponudbo.

OSTALO
Povpraševanje z navodili nam pošljite preko obrazca, da ocenimo obseg dela in vam podamo ponudbo.

Nivo poučevanja: osnovne šole, srednje šole, fakultete in primeri iz prakse.

Naši termini potekajo izključno NA DALJAVO (ONLINE). Enostavna uporaba in prihranek na denarju ter času sta dva razloga čemu se za to vrsto poučevanja odloča vedno več iskalcev znanja.

Pomagamo tudi iskalcem znanja z disleksijo, diskalkulijo, avtizmom, invalidom, ADHD,... Na teh področjih imamo dolgoletne izkušenje. Pomagamo lahko tudi pri učnih težavah (otroci in odrasli).

Naši strokovni sodelavci Vam lahko pomagajo tudi s PREDAGOŠKIM SVETOVANJEM.

Razumljiva in preprosta razlaga. Preizkusi sam/a.

Ob upoštevanju danih navodil in pravočasnem začetku, garantiramo uspeh.

30 dnevna garancija zadovoljstva
Plačilni načini: