• eTutee Slovenija
 • 35 profi inštruktorjev z univ. diplomami in izkušnjami
 • 17+ let izkušenj z individualnim poučevanjem
 • Opravljenih 74.000+ inštruktorskih ur
 • 20.000+ iskalcev znanja

S tem, ko učencem s pomočjo najsodobnejše tehnologije podamo kvalitetno znanje na njim razumljiv način, v njih prebudimo zavest, da ga uspešno in samostojno izkoristijo v življenju.


DELAVNICA
Datum: 10. 5. 2023

3-urna spletna skupinska delavnica, ki dvigne tvojo kreativnost tako, da pisanje eseja na splošni ali poklicni maturi več ni problem, ampak užitek.

Učenka med uro
Inštruktor na terminu
Učenje online
eTutee blog
Inštrukcije nudimo pri več kot 70 predmetih na vseh nivojih:
DRUŽBOSLOVJE
 • INFORMATIKA
 • RAČUNOVODSTVO
 • POSLOVNO RAČUNOVODSTVO
 • POSLOVNA MATEMATIKA
 • FINANČNA MATEMATIKA
 • EKONOMIJA
 • STATISTIKA (SPSS, R)
 • ZGODOVINA
 • GEOGRAFIJA
 • SOCIOLOGIJA
 • PSIHOLOGIJA
 • ANTROPOLOGIJA
 • DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA
NARAVOSLOVJE
 • MATEMATIKA
 • POSLOVNA MATEMATIKA
 • LOGIKA
 • FIZIKA
 • MEHANIKA (statika, trdnost, dinamika, kinetika, kinematika)
 • MEHANIKA TEKOČIN IN PRENOS TOPLOTE
 • BIOMEHANIKA
 • GRADBENA MEHANIKA
 • MEHANIKA ZA ARHITEKTURO
 • KEMIJA
 • BIOKEMIJA
 • BIOLOGIJA
 • TERMOENERGETIKA
 • ENERGETIKA
 • TERMODINAMIKA
 • HIDROENERGETIKA
 • GEOGRAFIJA
TEHNIKA
 • ELEKTROTEHNIKA
 • OSNOVE ELEKTROTEHNIKE (IOV)
 • RAČUNALNIŠTVO (Word, Excel, Powerpoint, Wordpress, Matlab, Python, C, C++, C# (C Sharp), Javascript, SQL, Java, Golang (Go), HTML/CSS, Google Sheets, Google Forms, Google Docs, Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, SSRS, SSIS, Solidworks)
 • STROJNI ELEMENTI
 • DELOVANJE KRMILNIH ELEMENTOV
 • NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ
 • TEHNIČNO RISANJE
 • STROJNIŠTVO
 • SOLIDWORKS
JEZIKOSLOVJE
 • SLOVENŠČINA
 • SLOVENŠČINA ZA TUJCE
 • ANGLEŠČINA, POSLOVNA ANGLEŠČINA
 • NEMŠČINA, POSLOVNA NEMŠČINA
 • ITALIJANŠČINA
 • ŠPANŠČINA, POSLOVNA ŠPANŠČINA
 • RUŠČINA, POSLOVNA RUŠČINA
 • FRANCOŠČINA, POSLOVNA FRANCOŠČINA
 • LATINŠČINA
 • STARA GRŠČINA
 • RETORIKA

HUMANIZEM
 • FILOZOFIJA
 • PSIHOLOGIJA
 • PEDAGOGIKA
STATISTIČNE ANALIZE
Vrste analiz: Opisne statistike, linearna regresija, logistična regresija, analiza preživetja, t-testi, ANOVA, časovne serijske analize (ARIMA, ARMA), korelacija (Pearson, Spearman, Kendall's Tau), generalizirani linearni modeli - GLM, kontingecijske tablice (Hi-kvadrat, Mantel-Haenszel, odds ratios, loglinearni modeli), neparametarski testi (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Wilcoxon Signed-Rank, Spearman-Rank,...), analiza vremenskih nizov, faktorska analiza in analiza vprašalnika.
Povpraševanje in naloge z navodili nam pošljite preko obrazca, da ocenimo obseg dela.

BAZE PODATKOV (MySQL, SQL Server, Oracle)
 • Kreiranje tabel, pogledov, procedur in funkcij
 • Pisanje shranjenih procedur
UMETNOST
 • KLAVIR
 • KITARA (električna in akustična)

Reševanje nalog, pomoč pri seminarskih, projektnih in diplomskih nalogah
Povpraševanje in naloge z navodili nam pošljite preko obrazca, da ocenimo obseg dela in vam podamo ponudbo.

OSTALO
Povpraševanje z navodili nam pošljite preko obrazca, da ocenimo obseg dela in vam podamo ponudbo.
TEČAJI:
INDESIGN
Vodilni program na področju namiznega založništva, vam bo omogočil profesionalno pripravo revij, zloženk, knjig ali ostalih produktov. Na tečaju se bomo naučili:
 • delati in navigirati v programu
 • oblikovati specifičine izdelek glede na namen in izdelati “mušter”, revija in zloženka
 • spoznali boste vsa glavna orodja in njihove funkcije
 • postavitti ravnila, stolpce, fotografij, grafike in besedilo na stran
 • vse skupaj bo podprto s teretičnim razumevanje dobrega oblikovanja
 • naučili vas bomo, kako najbolj optimizirati vaš proces dela, da boste najbolj učinkoviti
 • nblikovati boste znali besedilo in uporabljati sodobne pisave
 • in na koncu pripraviti vaše izdelke na tisk, da bodo primerne za tiskarja
Obseg tečaja:
 • 12 ur plus 2x online konzultacija. 1 uro
 • Prejeli boste uporabno gradivo
 • Tečaj obdržite: 6 mesecev po vpisu
 • Sprotna ocena vašega projeta in svetovanje
 • Prejet certifikat
PHOTOSHOP
Vodilni program na področju oblikovanja fotografij in ustvarjanja fotokompozicij, retuširanja in specialnih učinkov. Na tečaju se bomo naučili:
 • delati in navigirati v programu
 • spoznali boste vsa glavna orodja in njihove funkcije
 • spoznali osnove kot so: priprava fotografije na tisk, razumevanje rezolucije, izrez in menjava ozadja
 • postaviti ravnila, stolpce, fotografij, grafike in besedilo na stran
 • ustvariti boste znali letak in fotokompozicijo
 • razumeli boste logiko programa in uporabo plasti
 • fotografijam boste znali dodati različne svetlobne učinke
 • na primeru obrabljene čb fotografije vas bomo naučili postopokov retuširanja
Obseg tečaja:
 • 10 ur plus 2x online konzultacija. 1 uro
 • Prejeli boste uporabno gradivo
 • Tečaj obdržite: 6 mesecev po vpisu
 • Sprotna ocena vašega projeta, svetovanje in mentorstvo
 • Prejet certifikat

OD ZASNOVE DO TISKA
Začetni tečaj obsega učenje vseh treh programov Adobe InDesign, Illustrator in Photoshop. Za vse, ki potrebujete oz. si želite celostnega pregleda nad oblikovalskim postopokom. Poglobljeno znanje in vpogled v teorijo in prakso oblikovanja:
 • razumevanje in uporaba vseh treh programov
Obseg tečaja:
 • 32 ur plus 5x online konzultacija. 1 uro
 • Prejeli boste uporabno gradivo
 • Tečaj obdržite: 6 mesecev po vpisu
 • Sprotna ocena vašega projeta, svetovanje in mentorstvo
 • Prejet certifikat
ILLUSTRATOR
Vodilni program na področju vektorskega risanja in ustvarjanja različnih izdelkov za tisk na materiale in površine. Na tečaju se bomo naučili:
 • delati in navigirati v programu
 • spoznali boste vsa glavna orodja in njihove funkcije
 • oblikovati specifičine izdelek glede na namen in izdelati “mušter” kot so brošura in vizitka
 • spoznali osnove vektorskega risanja
 • skupaj bomo ustvarili lgootip ter infografiko
 • postavitti ravnila, stolpce, fotografij, grafike in besedilo na stran
 • naučili se boste povezave z ostalimi programma in prenosm grafik Adobe InDesign ali A. Photoshop
 • vse skupaj bo podprto s teretičnim razumevanje dobrega oblikovanja
 • naučili vas bomo, kako najbolj optimizirati vaš proces dela, da boste najbolj učinkoviti
 • oblikovati boste znali besedilo in uporabljati sodobne pisave
 • in na koncu pripraviti vaše izdelke na tisk, da bodo primerne za tiskarja
Obseg tečaja:
 • 10 ur plus 2x online konzultacija. 1 uro
 • Prejeli boste uporabno gradivo
 • Tečaj obdržite: 6 mesecev po vpisu
 • Sprotna ocena vašega projeta, svetovanje in mentorstvo
 • Prejet certifikat
Naše stranke o nas:

Nivo poučevanja: osnovne šole, srednje šole, fakultete in primeri iz prakse.

Naši termini potekajo izključno NA DALJAVO (ONLINE). Enostavna uporaba in prihranek na denarju ter času sta dva razloga čemu se za to vrsto poučevanja odloča vedno več iskalcev znanja.

Pomagamo tudi iskalcem znanja z disleksijo, diskalkulijo, avtizmom, invalidom, ADHD,... Na teh področjih imamo dolgoletne izkušenje. Pomagamo lahko tudi pri učnih težavah (otroci in odrasli).

Naši strokovni sodelavci Vam lahko pomagajo tudi s PREDAGOŠKIM SVETOVANJEM.

Razumljiva in preprosta razlaga. Preizkusi sam/a.

Ob upoštevanju danih navodil in pravočasnem začetku, garantiramo uspeh.

30 dnevna garancija zadovoljstva
Plačilni načini: